Som første punkt i sit testamente af 18. februar 1860 skrev H.C. Andersen:

“Jeg har i Odense gaaet i Fattigskolen på Fattiggaarden, existerer endnu samme skole, da til denne, eller er den hævet, da til en lignende Fattigskole i Odense giver jeg 1000 Rdlr (Tusinde Rigsdaler), disse skulle staa fast, men Renterne af samme (jeg antager at det bliver omtrent 40 Rdlr aarlig) gives til den flittigste Dreng der, i Skoletiden, til Hjælp og Opmuntring, samme Legat kaldes ‘H.C. Andersens Hjælp’.”

Siden 1877 er H.C. Andersens Hjælp blevet uddelt til en flittig skoledreng i Odense. Uddelingen har altid fundet sted på digterens fødselsdag den 2. april , og legatets størrelse udgjorde renterne af de 2.000 kr. (1.000 Rigsdaler), som fra H.C. Andersens dødsbo tilflød Odense By.

Igennem årene blev det tydeligt, at renteafkastet – og dermed legatets størrelse – ikke var af rimelig størrelsesorden. Renteafkastet, der ikke var større end 100 kr., blev fra 1985 suppleret med et betragteligt beløb (5.900 kr.) doneret af den nystiftede Foreningen H.C. Andersens Museets Venner.

I 2007 blev denne forening nedlagt, og i stedet for stiftedes den 2. april H.C. Andersens Fond, som siden har administreret H.C. Andersens Legat.

Samtidig stiftedes H.C. Andersens Fonds Legat, som hvert år tildeles en flittig skolesøgende pige i Odense efter samme principper som fastlagt i legatet H.C. Andersens Hjælp.

Takket være en donation fra Gårdejer Harald Hansen, Ejbys Legat på 1 mio. kr. i 2018 er det blevet muligt for H.C. Andersens Fond også at uddele studielegater til unge i Odense, der er under uddannelse.

Fondens stamkapital er herefter på 1,5 mio. kr., og det er afkastet heraf sammen med frivillige indbetalinger fra Præsidiemedlemmer, der sikrer legatudbetalingerne.

H.C. Andersens Fond har desuden til formål at yde økonomisk støtte til Odense Bys Museers arbejde med emner relateret til H.C. Andersens liv og virke.

Endvidere kan der ydes støtte til andre kulturelle formål relateret til H.C. Andersens liv og virke.

Our Services

Planning & Architecture

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.

Construction

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.

House renovation

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.

Small Projects

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.

Big Projects

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.

Interior Design

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.

Why us?

We got the tools

Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibu.

Certified Experience

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.  Cum sociis natoque penatibu.

Competitive Pricing

Consectetuer adipiscing elit. Aenean com eget dolor. Aenean massa. Cum sociis.

Lifetime Guarantee

Consectetuer adipiscing elit. Aenean com eget dolor. Aenean massa. Cum sociis.

50 Years Experience

Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibu.

Great Support

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.  Cum sociis natoque penatibu.